Hollie's Central

Goin Down Hill

Glöm inte att skriva under

Om man har ett avtal som ska slutas så vet vi att enligt svensk lag så är muntligt lika tungt som skriftligt. Men det är alltid rekommenderat att göra ett skriftligt kontrakt så att alla parter sedan kan gå tillbaka och se vad som skrevs. Jag tycker att man bör se till att alltid ha allt på papper, eller åtminstone spela in avtalet om det är muntligt så att det senare inte blir några problem. Det har ju tidigare skett så man ska vara försiktig. Men skriftliga är mycket bra och säkra.